ساعت بهروز

ساعت بهروز

خیابان شریعتی شمالی ، پاساژ میر داماد همکف پلاک 18
51336-37158 تبریز
ایران
دوش.
  • 09:00AM - 21:00PM
سه.
  • 09:00AM - 21:00PM
چها.
  • 09:00AM - 21:00PM
پنج.
  • 09:00AM - 21:00PM
جمعه
  • تعطیل
شنبه
  • 09:00AM - 21:00PM
یک.
  • 09:00AM - 21:00PM