قفل بند ساعت

قفل بند ساعت

فیلترهای فعال

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ نقره ای
  • جدید

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ نقره ای

قیمت 100,000 تومان

دوستان عزیز توجه داشته باشید در سایت منظور از سایز قفل قسمتی از قفل که بند توسط پین فنری به آن متصل می شود هست طبق تصویر ولی اغلب سایز بند ( قسمتی از بند که توسط پین فنری به بدنه ساعت متصل می شود ) همیشه 2 میلی متر بیشتر از قفل هست و در اصطلاح ساعت سازی سایز قفل همون سایز بند هست ولی در این سایت برای اینکه خرید دقیق داشته باشید سایز و اندازه خود قفل به میلی متر آورده شده.

قفل کلیپسی بند چرم ساعت طلایی
  • جدید

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ طلایی

قیمت 110,000 تومان

دوستان عزیز توجه داشته باشید در سایت منظور از سایز قفل قسمتی از قفل که بند توسط پین فنری به آن متصل می شود هست طبق تصویر ولی اغلب سایز بند ( قسمتی از بند که توسط پین فنری به بدنه ساعت متصل می شود ) همیشه 2 میلی متر بیشتر از قفل هست و در اصطلاح ساعت سازی سایز قفل همون سایز بند هست ولی در این سایت برای اینکه خرید دقیق داشته باشید سایز و اندازه خود قفل به میلی متر آورده شده.

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ مشکی
  • جدید

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ مشکی

قیمت 110,000 تومان

دوستان عزیز توجه داشته باشید در سایت منظور از سایز قفل قسمتی از قفل که بند توسط پین فنری به آن متصل می شود هست طبق تصویر ولی اغلب سایز بند ( قسمتی از بند که توسط پین فنری به بدنه ساعت متصل می شود ) همیشه 2 میلی متر بیشتر از قفل هست و در اصطلاح ساعت سازی سایز قفل همون سایز بند هست ولی در این سایت برای اینکه خرید دقیق داشته باشید سایز و اندازه خود قفل به میلی متر آورده شده.

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ...
  • جدید

قفل کلیپسی بند چرم ساعت رنگ رزگلد

قیمت 110,000 تومان

دوستان عزیز توجه داشته باشید در سایت منظور از سایز قفل قسمتی از قفل که بند توسط پین فنری به آن متصل می شود هست طبق تصویر ولی اغلب سایز بند ( قسمتی از بند که توسط پین فنری به بدنه ساعت متصل می شود ) همیشه 2 میلی متر بیشتر از قفل هست و در اصطلاح ساعت سازی سایز قفل همون سایز بند هست ولی در این سایت برای اینکه خرید دقیق داشته باشید سایز و اندازه خود قفل به میلی متر آورده شده.

قفل کلیپسی بند چرم ساعت فشاری رنگ نقره ای
  • جدید

قفل کلیپسی بند چرم ساعت فشاری رنگ...

قیمت 110,000 تومان

دوستان عزیز توجه داشته باشید در سایت منظور از سایز قفل قسمتی از قفل که بند توسط پین فنری به آن متصل می شود هست طبق تصویر ولی اغلب سایز بند ( قسمتی از بند که توسط پین فنری به بدنه ساعت متصل می شود ) همیشه 2 میلی متر بیشتر از قفل هست و در اصطلاح ساعت سازی سایز قفل همون سایز بند هست ولی در این سایت برای اینکه خرید دقیق داشته باشید سایز و اندازه خود قفل به میلی متر آورده شده.

قفل کلیپسی بند چرم ساعت...
  • جدید

قفل کلیپسی بند چرم ساعت فشاری رنگ طلایی

قیمت 120,000 تومان

دوستان عزیز توجه داشته باشید در سایت منظور از سایز قفل قسمتی از قفل که بند توسط پین فنری به آن متصل می شود هست طبق تصویر ولی اغلب سایز بند ( قسمتی از بند که توسط پین فنری به بدنه ساعت متصل می شود ) همیشه 2 میلی متر بیشتر از قفل هست و در اصطلاح ساعت سازی سایز قفل همون سایز بند هست ولی در این سایت برای اینکه خرید دقیق داشته باشید سایز و اندازه خود قفل به میلی متر آورده شده.

قفل بند ساعت مچی مدل اومگایی نقره ای
  • جدید

قفل بند ساعت مچی مدل اومگایی نقره ای...

قیمت 50,000 تومان

قفل بند ساعت مدل اومگایی مخصوص ساعت های بند فلزیی

این قفل به بند هایی که  از هر دو طرف قابلیت اتصال با پین فنری را دارد قابل استفاده هست.

منظور از سایز اندازه پهنای هر دو طرف بند که توسط پین به قفل متصل می شود.

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی نقره ای در سایز بندی
  • جدید

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی نقره ای...

قیمت 60,000 تومان

قفل بند ساعت مدل اومگایی مخصوص ساعت های بند فلزیی

این قفل به بند هایی که  از هر یک طرف قابلیت اتصال با پین فنری واز طرفی طبق تصاویر توسط میله دارد قابل استفاده هست.

منظور از سایز اندازه پهنای قسمتی از بند که تو سط پین فنری به قفل متصل میشود

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی طلایی در سایز بندی
  • جدید

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی طلایی در...

قیمت 80,000 تومان

قفل بند ساعت مدل اومگایی مخصوص ساعت های بند فلزیی

این قفل به بند هایی که  از هر یک طرف قابلیت اتصال با پین فنری واز طرفی طبق تصاویر توسط میله دارد قابل استفاده هست.

منظور از سایز اندازه پهنای قسمتی از بند که تو سط پین فنری به قفل متصل میشود