مدل تیسوتی

مدل تیسوتی

فیلترهای فعال

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی نقره ای در سایز بندی
  • جدید

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی نقره ای...

قیمت 60,000 تومان

قفل بند ساعت مدل اومگایی مخصوص ساعت های بند فلزیی

این قفل به بند هایی که  از هر یک طرف قابلیت اتصال با پین فنری واز طرفی طبق تصاویر توسط میله دارد قابل استفاده هست.

منظور از سایز اندازه پهنای قسمتی از بند که تو سط پین فنری به قفل متصل میشود

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی طلایی در سایز بندی
  • جدید

قفل بند ساعت مچی مدل تیسوتی طلایی در...

قیمت 80,000 تومان

قفل بند ساعت مدل اومگایی مخصوص ساعت های بند فلزیی

این قفل به بند هایی که  از هر یک طرف قابلیت اتصال با پین فنری واز طرفی طبق تصاویر توسط میله دارد قابل استفاده هست.

منظور از سایز اندازه پهنای قسمتی از بند که تو سط پین فنری به قفل متصل میشود